Ons rus die liggaam van Christus aktief toe

Een Liggaam, Baie Plekke

Welkom by Father’s Heart Digitale Kerk

Registreer vir:

SA Goddelike regering

Registreer vir SA Goddelike Regering om e-pos en inligting te kry oor ons nasie en hoe ons kan saamstaan ​​vir ‘n goddelike Suid-Afrika.

Dr Arthur Frost Byeenkomste

Klik hier om die komende byeenkomste in ons kalender te sien en jou plek te bespreek.

Zoom Fasiliteerder Opleiding

Registreer hier om deel te word van ons aanlyn kleingroep fasiliteerders op ons weeklikse Zoom kleingroep vergaderings.

Klik Hier

Fisiese Huis-sel Groepies

Klik hier om as gasheer, fasiliteerder of lidmaat van ‘n fisiese klein groepie te registreer.

Important Links:

Generation Impact Bybelskool

Klik op die onderstaande knoppie om na ons GI Bible College-webwerf te gaan, waar jy gratis lesse kan sien, kan registreer vir ons amptelike Bybelskool of ons 250 Onderwerp boeke in PDF of sagteband kan koop. Dit is die boeke wat ons in ons Bybelskoollesings sowel as in ons Kleingroepe gebruik.

Skool van Gebed

Klik op die onderstaande knoppie om vir ons Gebedsskool in te skryf. Wanneer jy geregistreer is, sal jy by ons databasis gevoeg word, waar ons die aantekeninge uitstuur, sowel as oproepe na spesiale gebedsbewegings vir spesifieke gebeure in ons land.

Jy kan enige gemiste klasse op Facebook, YouTube of die toep inhaal.

Dr Arthur Frost Boek verkope

Klik op die onderstaande knoppie om na die Dr Arthur Frost-webwerf te gaan waar jy sy boeke kan bestel. 

Hierdie boek is daar om te help om jou toe te rus en om nader te groei aan God.

24/7 Gebedsbeweging

Klik hier om ‘n plek te bespreek in ons 24/7 gebedsbeweging terwyl ons probeer om saam te staan ​​as die liggaam van Christus en ons land in gebed te bedek.

Die kalender sal maandeliks opgedateer word om nuwe openinge beskikbaar te stel, dus maak seker dat jy gereeld inklok.

Wie is Ons?

Hier by Father’s Heart Digitale Kerk is ons begeerte om die liggaam van Christus toe te rus om die werk van die bediening uit te leef.

Ons vertrou dat ons Digitale Kerk platform vir jou die regte toerusting sal gee om verbind te bly aan Sy liggaam en saam te groei. Ons mag dalk verkillende dele wees van Sy liggaam reg oor die wêreld, maar saam kan ons as een liggaam vergader deur die hulp van tegnologie.

Wat Glo Ons?

Ons Diens Tye

Kontak Ons

Ons Geloofsverklaring

Ons Glo

Die Een Ware God

Die Een ware God het Homself geopenbaar as die ewige selfbestaande ‘EK IS’, die Skepper van die Heelal en die Verlosser van die mensdom. God het Homself verder geopenbaar as ‘n drie-enige wese, Vader, Seun en Heilige Gees.

Deut 6v4, Ex 3v14, Jes 43v10-11, Jes 48v16, Matt 28v19, Luk 3v22

Die Geïnspireerde Skrif

Die Skrif, beide Ou en Nuwe Testamente, is geïnspireer deur God en is die openbaring van God aan die mens, die onfeilbare, gesaghebbende reël van geloof en gedrag. Die Bybel is die geïnspireerde en enigste onfeilbare en gesaghebbende Woord van God.

2 Tim 3v15–17, 1 Thes 2v13, 2 Pet 1v21

Die Godheid van die Here Jesus Christus

Die Here Jesus Christus is die ewige Seun van God en deel as sodanig in die Godheid van God.

Matt 1v23, Joh 1v1, Joh 5v22-23, Heb 1v1–13

Die Godheid van die Heilige Gees

Die Heilige Gees is die Vertrooster wat deur die Vader gestuur word deur die gebed van Jesus en wat deel in die Godheid van God.

Ps 139v7–10, Luk 1v35

Die oorspronklike sonde en die sondeval

Die mens is goed en regverdig geskape, want God het gesê: ‘Laat ons mens maak na ons beeld na ons gelykenis’. Die eerste man, Adam, het deur ongehoorsaamheid uit die genade van God geval en sodoende het die sonde en die dood die wêreld ingetree. Adam se oortreding het nie net die liggaamlike dood van die mens veroorsaak nie, maar ook die geestelike dood, wat ‘n ewige skeiding van God is.

Gen 1v26-27, Gen 2v17, Gen 3v6–24

Die Verlossing van die Mens

Die mens se enigste hoop van verlossing uit die mag van sonde en dood is deur die vergote bloed van die Here Jesus Christus.

Hand 4v12, Rom 5v8-13, Rom 10v9, Jak 1v21, Ef 2v8

Christus die Enigste Herder

Jesus Christus is die Goeie Herder. Daar is ‘n geestelike herder wat in die Nuwe Testament na verwys word, en ons glo Jesus Christus is daardie Herder.

Joh 10v11, Heb 13v20, Joh 10v16

Die Kerk en sy Missie

Die Kerk is die Liggaam van Christus, die woning van God deur die Heilige Gees met goddelike aanstellings vir die vervulling van haar groot opdrag. Elke gelowige wat uit die Gees gebore is, is ‘n integrale deel van die algemene vergadering en die Kerk van die eersgeborenes wat in die hemel geskryf is.

Ef 1v22-23, Ef 2v22, Heb 12v23

 

Aangesien God se doel met die mens is om dit wat verlore gegaan het te red en verlos, deur die mens aanbid te word, en ‘n liggaam van gelowiges op te bou na die beeld van sy Seun, is die kerk se verantwoordelikheid:

1. Om ‘n agentskap van God te wees vir die evangelisasie van die wêreld. (Hand 1v8, Matt 28v19, Mark 16v15-16)

2. Om ‘n korporatiewe liggaam te wees waarin die mens God kan aanbid. (1 Kor 12v13)

3. Om ‘n kanaal te wees van God se doel om ‘n liggaam van heiliges te bou wat na die beeld van sy Seun vervolmaak word. (Ef 4v11–16, 1 Kor 12v28, 1 Kor 14v12)

Seksualiteit

Die Bybel leer heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou binne wettige huwelik. Die nakoming van hierdie verklaarde beginsel van seksuele gedrag is ‘n inherente vereiste vir lidmaatskap in hierdie plaaslike kerk.

Gen. 1:27, 28; Lev. 18:22; Rom. 1:27

Die Ordonnansies van die Kerk

Die Waterdoop

Die ordinansie van die doop deur totale onderdompeling in water word in die Skrif beveel. Almal wat hul sondes bekeer en in Christus glo as Verlosser en Here, moet gedoop word. Dit is ‘n verklaring aan die wêreld dat hulle met Christus identifiseer in Sy dood en saam met Hom opgewek is in die nuutheid van die lewe.

Matt 28v19, Mark 16v16, Hand 10v47-48, Rom 6v4

Die Nagmaal

Die Nagmaal wat bestaan ​​uit die elemente: die brood en die beker van die vrug van die wingerdstok, is ‘n simbool wat uitdrukking gee aan die deel van die Goddelike natuur van ons Here Jesus Christus; ‘n gedenkteken van Sy lyding en dood; en ‘n profesie van Sy wederkoms en word op alle gelowiges toegewy totdat Hy weer kom.

2 Pet 1v4, 1 Kor 11v26

Doop in die Heilige Gees

Die doop van gelowiges in die Heilige Gees word bewys deur die aanvanklike fisiese teken om met ander tale te praat namate die Gees van God spreek. Met die doop in die Heilige Gees kom die skenking van krag vir lewe en diens, die toekenning van die gawes of instaatstelling van die Heilige Gees en die gebruike daarvan in die bediening van die liggaam van Christus. Hierdie ervaring word onderskei van die ervaring van die nuwe geboorte.

Hand 2v4, Luk 24v49, Hand 1v4-8, 1 Kor 12v1–31, Hand 8v12-17, Hand 10v44–48, Hand 19v1–6

Goddelike Genesing

Goddelike genesing is in die Ou Testament voorsien en is ‘n integrale deel van die Evangelie.

 Ps 103v1-3, Matt 8v16-17, Hand 5v16, Jak 5v14-16

Die wederkoms van Christus

Die wederkoms van Christus sluit in die wegneem van die Kerk, gevolg deur die werklike, sigbare wederkoms van Christus met sy heiliges (die Kerk) om vir ‘n duisend jaar saam met Hom op die aarde te regeer. Hierdie duisendjarige tydperk sal die redding van nasionale Israel en die vestiging van universele vrede bring.

1 Thes 4v16-17, Sag 14v5, Matt 24v27-30, Openb 1v7, Openb 19v11-14, Openb 20v1-6, Sef 3v19-20, Rom 11v26-27, Jes 11v6-9, Mig 4v3-4

Die Finale Oordeel

Daar sal ‘n finale oordeel wees waarin die goddelose dooies opgewek en beoordeel sal word volgens hulle werke. Elkeen wat nie in die Boek van die Lewe geskrywe is nie, sal saam met die duiwel en sy engele, die dier en die valse profeet, tot ewige straf oorgedra word in die poel met vuur en swawel, wat die tweede dood is.

Matt 25v46, Mark 9v43–48, Openb 19v20, Openb 20v11–15, Openb 21v8

Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde

Volgens Sy belofte in Sy woord soek ons na ‘n Nuwe Hemel en ‘n Nuwe Aarde waarin geregtigheid woon.

2 Pet 3v13, Openb 21v1-2

Ontmoet Dr. Arthur & Janine Frost

  • Het 3 Kerke geplant
  • Senior Pastore van Father’s Heart
  • Bestuur sedert 1992 kolleges
  • Het 3 Kolleges geplant
  • Het sedert 2002 Oorbruggingsjaar-programme ontwikkel
  • Stigter van Father’s Heart
  • President en Stigter van Generation Impact Academic Institute
  • Dr Arthur Frost het ‘n PH.D. in die Onderwys sowel as ‘n D.D.

Sluit aan by ons aanlyn dienste

Ons Sondag Dienstye Is:

Oggende

– 10:00 –

Afrikaanse Diens

Kyk dit lewendig op Dr Arthur Frost se Facebook-bladsy

Aande

– 18:00 –

Engelse Diens

Kyk dit lewendig op Dr Arthur Frost se Facebook-bladsy

Kinderkerk

– 10:00 –

Engels en Afrikaanse lesse

Kyk dit hier op FH Kidz se Facebook-blad of YouTube kanaal

Weeklikse Huis Sel Byeenkoms vir Lidmate – Woensdae @ 19:00

Bank Besonderhede

Vir alle tiendes, offerhandes en donasies kan jy gebruik maak van die volgende bank besonderhede:

Bank: Standard Bank
Rekening Houer: FH Father’s Heart
Rekening Nommer: 080 131 743
Tipe Rekening: Lopende Rekening
Tak Kode: 051 001

Mag die Here jou ryklik seën vir elke saad wat gesaai word in hierdie bedienning.

VIR INTERNASIONALE TIENDES EN OFFERHANDES ALLEENLIK

* Bedrag in ZAR

VIR SUID AFRIKAANSE TIENDES EN OFFERHANDS, MAAK ASB GERBUIK VAN EFT ALLEENLIK

Belangrike Videos

Kerk se Begin

Verlossingsgebed

Kontak Ons

2 + 7 =

Maak kontak met ons

Gebruik die volgende skakels om by ons aan te sluit op Facebook, YouTube, WhatsApp en Telegram.

Laai ons mobiele toep af

Ons mobiele toep is beskikbaar op Android- en Apple-toestelle. Dit word weekliks bygewerk met al ons leerstellings.

Jy kan die toep gebruik om na hulle in klankformaat te luister of in video-formaat te kyk.